Back
Tỉnh Thanh Hóa

Nước Tẩy Bồn Cầu Và Nhà Tắm Vim 900ml

36.000 đ
Nước Tẩy Bồn Cầu Vim Siêu Diệt Khuẩn có công thức diệt khuẩn Sodium Hypochlorite, diệt 99,9% vi khuẩn, được kiểm nghiệm và chứng nhận định kỳ tại viện Pasteur, an toàn khi sử dụng
i h
28 sản phẩm còn lại