Vị bánh phô mai dẻo béo

Vụn bánh giòn sựt sựt

Lõi sốt dâu chua thanh

Vỏ ốc quế giòn tan