Back
Hà Nội
English

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Utop (“UTOP”) cung cấp trên trang https://u-shop.vn (“website” hoặc “trang web”). Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây.

 

1. Cập nhật:
Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Giới Thiệu Về website:
Đây là trang web bán các sản phẩm của Unilever, giúp khách hàng có thể mua hàng trực tuyến với giá ưu đãi nhất.

3. Quyền Sở Hữu website: 
Website này được phát triển và sở hữu bởi UTOP, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến website (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong website. Các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của web) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi UTOP và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của UTOP.

4. Tài khoản: 
Để sử dụng website bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của UTOP, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

5. Sử dụng tài khoản: 
Bạn có quyền sử dụng website và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của UTOP: 
• Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phát sinh trên cơ sở website này. 
• Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ website cho bất kỳ bên thứ ba. 
• Sử dụng website để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân). 
• Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của website (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền). 
• Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của website hoặc nội dung website. 
• Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của website. 
• Sử dụng website để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của UTOP, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng. 
• Đăng nhập và sử dụng website bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi UTOP. 
• Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến website, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ. 
• Sử dụng website để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc. 
• Sử dụng website để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba. 
• Sử dụng website hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi UTOP trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. 
• Các hình thức vi phạm khác.

6. Xử Lý Vi Phạm: 
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, UTOP có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, UTOP và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin: 
Khi sử dụng website, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: 
• Đọc danh bạ điện thoại khi được sự đồng ý. 
• Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý. 
• Ghi dữ liệu của website lên thẻ nhớ. 
• Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với UTOP về việc truy cập này. 
Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn: 
• Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email. 
• Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại củabạn đang sử dụng cho điện thoại của mình. 
• Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của website. 
• Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng website và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn. 
• Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung đăng bài, bình luận, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng website này.

8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin: 
UTOP sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho UTOP hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết thông tin về Chính sách bảo mật của Utop https://u-shop.vn/privacy-notice.

9. Phí Và Các Khoản Thu: 
UTOP cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

10. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi UTOP: 
Khi sử dụng website, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng và cá nhân hóa nội dung của trang web nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

11. Đặt mua sản phẩm Unilever: 
Người dùng sử dụng website để đặt mua các sản phẩm của Unilever để được giao hàng tại nhà và thanh toán bằng tiền mặt theo phương thức COD. Người dùng có trách nhiệm nhận hàng sau khi đặt, trường hợp đặt nhưng không nhận và không có lý do chính đáng, UTOP sẽ có các phương thức chế tài tương ứng.

Chi tiết thông tin về Chính sách đổi trả hàng của Utop https://u-shop.vn/shipping-returns.

12. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên Bán:
• Giao hàng đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng địa điểm và trong thời hạn đã thông báo
• Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó
• Đổi trả hàng theo chính sách đổi trả hàng đã công bố
• Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

13. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên Mua:
• Thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận
• Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

14. Liên Lạc Với Chúng Tôi: 
Địa chỉ email [email protected] hoặc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Utop: Tầng 8 tòa nhà Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. 
Hotline: 1900636982 (8:00 - 21:00, T2-T7).

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.