Back
Tỉnh Cà Mau
English

Gel Tẩy Bồn Cầu Vim Hương Chanh Sả 880ml

38,000
Nước Tẩy Bồn Cầu Vim Siêu Diệt Khuẩn có công thức diệt khuẩn Sodium Hypochlorite, diệt 99,9% vi khuẩn, được kiểm nghiệm và chứng nhận định kỳ tại viện Pasteur, an toàn khi sử dụng
i h
58 Remaining product